Kommentar: Kursraketen kan lyfta mer

Publicerad 2015-11-06 12:19

Kommentar Loomis lyfter ordentligt idag efter en stark rapport klart över förväntningarna. Stark tillväxt i USA ligger mycket bakom lyftet.

När ett börsföretag plötsligt tvingas byta koncernchef brukar det betyda problem och därmed följande oro för kursutvecklingen. Men i Loomis fall har det blivit tvärtom – utvecklingen från 1 september när den tidigare koncernchefen Lars Blecko fick återinträda som koncernchef har varit stark och i och med fredagens rapport fick aktien ett överraskande lyft.

Anledningen är en delårsrapport som överraskar både när det gäller tillväxt och lönsamhet. Den som har trott att myten om det kontantlösa samhället skulle slå undan benen för Loomis kan inte ha haft mer fel.

Intäkterna under de först nio månaderna har ökat till nästan 12 miljarder eller med 22 procent och rörelseresultatet till 1 224 miljoner (981) eller med nästan 25 procent. Marginalerna har alltså förbättras något och det är en utveckling som har pågått enda sedan 2008 när Loomis börsnoterades.

Och det har varit en viktig del i företagets strategi att förbättra marginalerna samtidigt som bolaget ska fokusera på tillväxten. Just nu är det främst USA och Storbritannien som driver tillväxten, men även ett sådant land som Turkiet bidrar där Loomis utöver de bankägda bolagen är den största aktören.

Men USA innebär förstås de största möjligheterna och de investeringar som gjorts i USA bär nu frukt och tillväxten under det tredje kvartalet blev 9 procent. Där finns bland annat ett avtal med Bank of America som i och med det fjärde kvartalet kommer generera intäkter fullt ut.

För aktieägarna är det bingo med både hög tillväxt och högre lönsamhet och lyftet för Loomis aktie på fredagsförmiddagen med över 10 procent är välförtjänt. Vinsten per aktie på nästan 14 kr på rullande 12-månadersbasis innebär att året sannolikt kommer sluta med en vinst per aktie upp mot 16 kr.

Det ger ett p/e-tal på drygt 15 vid en kurs strax under 250 kr – det känns inte särskilt ansträngt när bolaget uppenbarligen fortfarande lyckas höja lönsamheten och dessutom når ytterligare tillväxt både organiskt och via förvärv. Det finns god anledning att tro att kursen ska kunna röra sig upp mot all-time-high runt 280 kr från februari i år.