SKF skär ner – aktien faller

Publicerad 2015-10-27 13:04

Aktie SKF varslar om uppsägning av 160 verkstadsanställda i Göteborg, på grund av vikande produktionsvolymer. Aktien faller på Stockholmsbörsen.

Fackliga förhandlingar har inletts och personal som omfattas kommer att informeras, preliminärt under den första halvan av december.

Företaget har sedan tidigare erbjudit avtalspension till verkstadsanställda i Göteborg som vid årsskiftet är äldre än 62 år.

Ser ingen efterfrågeförbättring

Att SKF varslar 160 personer beror på att kullagerbolaget inte ser någon kortsiktig förbättring i efterfrågan.

Det säger presschefen Theo Kjellberg till Nyhetsbyrån Direkt på tisdagen, efter ett pressmeddelande om att 160 verkstadsanställda i Göteborg har varslats på grund av vikande produktionsvolymer.

”Varslet är en konsekvens av minskande produktionsvolymer, som vi har sett sjunka under en tid, och vi ser ingen kortsiktig ökning i volymerna. Därför anpassar vi produktionspersonalstyrkan”, säger han.

Minskningen motsvarar drygt 10 procent av de 1.200 verkstadsanställda i Göteborg, uppger han vidare.

I niomånadersrapporten, publicerad 16 oktober, nämnde SKF att produktionsnivåerna anpassades i enlighet med efterfrågan, som väntades bli lägre sekventiellt under det fjärde kvartalet.

”Det här är ett sätt att reagera på och anpassa oss till verkligheten. Göteborgsfabriken är till stor del exportberoende och beroende av världsekonomin; cirka 50 procent går till Europa, 15-20 procent till Kina och 10 procent till Nordamerika.”

Fabriken tillverkar rullager – lager med rullar, inte kulor således, bolagsnamnet till trots – till SKF-divisionen Industrial Market, och inget till Automotive.

”Främst är det verkstadsindustrin, energiindustrin, papper, stål, gruv och så vidare”, säger Theo Kjellberg.

SKF tror att den varslade personalen kommer att informeras om uppsägningar före mitten av december, efter förhandlingar med facket. Som en jämförelse nämner Theo Kjellberg att av de 200 tjänstemän som varslades i början av 2015 fick så småningom 160-170 lämna anställningen.