Många skulle inte klara av ”normal” boränta

Publicerad 2015-10-26 11:53

Bostad Nästan 30 procent av svenskarna skulle inte klara av en återgång till mer normala boräntenivåer. Det visar Nordeas senaste boendebarometer.

Enligt undersökningen så menar 20 procent av svenskarna att smärtgränsen är nådd redan om boräntan stiger med 3 procentenheter. Det skulle i så fall innebära en tremånadersränta strax över 4,5 procent.

Det är en nivå som historiskt sett inte är speciellt anmärkningsvärd och som inom några år kan bli verklighet igen. Nordeas konkurrent SBAB spår till exempel att boräntan når ”jämviktsnivå” om fem år för att då ligga runt 5-5,5 procent, alltså runt fyra procentenheter högre än i dag. I ett sådant läge skulle närmare 30 procent av svenskarna ligga i farozonen, enligt Nordeas undersökning.

– Många som köpt bostad de senaste åren och har höga lån oroar sig säkert för högre räntor. Det är också en grupp som riskerar att drabbas hårdast av högre räntor, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Hon tror också att många hushåll inte räknat på effekterna av höjda räntor, sänkta ränteavdrag och annat som riskerar att höja boendekostnaden.

– Det kan finnas en risk i att luta sig tillbaka och inte sätta sig in vad ökade boendekostnader skulle kunna innebära. Det är smart att se över sina utgifter för att veta vad man eventuellt skulle kunna dra ner på, säger Ingela Gabrielsson.

I Privata Affärers räknesnurra som du hittar här nedanför kan du själv räkna på hur dina utgifter skulle förändras vid räntehöjningar, sänkta ränteavdrag  och amorteringskrav.