Haldex rapport en besvikelse

Publicerad 2015-10-23 07:29

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex lyckades inte nå upp till analytikernas förväntningar. Resultat, marginal och omsättning överraskade på nedsidan.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter blev 116 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 133 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 9,7 procent. Väntat var 10,4 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -108 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -106 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 8 miljoner kronor. Analytikerna hade här räknat med ett rörelseresultat på 26,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.189 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.277 miljoner.