Tieto når inte ända fram

Publicerad 2015-10-22 07:48

Rapport IT-konsulten Tieto redovisar ett rörelseresultat för tredje kvartalet som är något lägre än vad analytikerna hade räknat med.

IT-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 38,6 miljoner euro, exklusive engångsposter för det tredje kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 40 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 11,5 procent för kvartalet, mot väntade 12 procent.

Nettoomsättningen blev 335 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 332 miljoner euro.

Upprepar prognos om ökat rörelseresultat

IT-tjänsteföretaget Tieto upprepar sin prognos om att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2015 jämfört med 2014 års utfall på 150 miljoner euro. Det framgår av delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar på 2015 låg inför rapporten på ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 151 miljoner euro, enligt SME Direkt estimatsammanställning.

Bolaget bedömer fortfarande att den nordiska IT-marknaden växer med cirka 2 procent 2015.

Tieto upprepar att bolaget siktar på att organiskt öka försäljningen av sina IT-tjänster i linje med marknaden 2015.

Capex spås liksom tidigare ligga kvar på nivån 3-4 procent av försäljningen 2015.