Skanska vinstvarnar efter USA-smäll

Publicerad 2015-10-14 07:44

Aktie Förluster i verksamheten i USA belastar Skanskas resultat i det tredje kvartalet 2015 med 630 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i tredje kvartalet 2015 uppgå till cirka 900 miljoner kronor för koncernen. För helåret 2015 beräknas rörelseresultatet uppgå till 5,5-6,0 miljarder kronor för koncernen, också detta inklusive nedskrivningarna.

Omkring 470 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Civil och omkring 160 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Building.

”Merparten av nedskrivningarna härrör ur sex projekt och de huvudsakliga orsakerna är designförändringar av kunden samt lägre än förväntad produktivitet”, skriver Skanska som samtidigt påminner om bolagets policy att redovisa total bedömd kostnad för färdigställande medan intäkter från ändrings-, tilläggskontrakt eller andra kostnadsökningar inte redovisas förrän kunden har godkänt dem.

Vinst under förväntan även efter nedskrivning

De preliminära vinstsiffror som Skanska har lämnat för det tredje kvartalet understiger analytikernas förväntningar, även om man tar hänsyn till de nya nedskrivningarna i USA.

Skanska räknar nu med att rörelseresultatet i det tredje kvartalet kommer att uppgå till cirka 900 miljoner kronor, inklusive nedskrivningen om 630 miljoner kronor.

Analytikerna hade, enligt en sammanställning från SME Direkt efter rapporten för det andra kvartalet, räknat med ett rörelseresultat om 1.728 miljoner kronor, motsvarande 1.098 miljoner kronor justerat för de engångsposter som Skanska offentliggjorde på onsdagsmorgonen.

Skanska räknar vidare med att rörelseresultatet för hela 2015 kommer att landa i intervallet 5,5 till 6,0 miljarder kronor.

Här låg konsensus efter förra rapporten på 6.437 miljoner kronor, vilket blir 5.807 miljoner kronor efter nedskrivningarna och alltså inom Skanskas prognostiserade intervall.