Vinnarna och förlorarna på budgeten

Publicerad 2015-09-21 09:55

Budget Pensionärer och arbetslösa är vinnare. Höginkomsttagare som drabbas av nedtrappningen av jobbskatteavdraget är förlorare. Så kan regeringens budgetproposition som lämnades till riksdagen i dag sammanfattas. (Uppdaterad)

Konjunkturläget i den svenska ekonomin förbättras under de närmaste åren. På den bedömningen vilar regeringens budgetproposition som lämnas till riksdagen i dag, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Samtidigt konstaterar hon att konjunkturuppgången är osäker och att riskerna för en svagare utveckling är stora.

Honnörsorden är att fler ska jobba, skolresultaten ska vändas och klimatutsläppen minska.

Pensionärerna är vinnare när basbeloppet och pensionen höjs nästa år samtidigt som bostadstillägget redan har höjts. Dessutom höjs basbeloppet. Det kan motverkas av att kommunerna föreslås få höja maxtaket på hemtjänsten.

Höginkomsttagare drabbas när nedtrappningen av jobbskatteavdraget ska börja gälla vid inkomster från 50 000 kr i månaden. Även skatten på kapitalkonto och investeringssparkonto höjs.

Arturo Arques, Swedbanks privatekonom, anser att de riktigt stora vinnarna är de som är långtidssjukskrivna och de som är arbetslösa.

– Det höjda taket i a-kassan kan ge upp till 3 000 eller 3 500 kr mer i månaden, och det kommer att gälla redan i år. Samtidigt avvecklas fas 3 och den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas, säger han.

Även barnfamiljerna kan också se sig själva som vinnare då grundnivån höjs i föräldraförsäkringen.

– Nästa år blir mediciner gratis för alla barn under 18 år. Tandvården, som är stor utgift, blir gratis för alla upp till 21 år från och med 2017. Det kan vara värt mycket pengar, säger Arturo Arques.

Budgeten hade ett omfördelningsfokus, eller möjligen ett investeringsfokus. Under senaste åtta åren har budgetarna mer handlat om arbetsmarknad och strukturreformer, anser Jens Magnusson SEB:s privatekonom, som konstaterar att de flesta förlorar i kronor och ören på budgetförslaget.

– För höginkomsttagare blir det en del direkta effekter, som att uppräkningen av brytpunkten för när du måste börja betala statlig inkomstskatt uteblir. Även avtrappningen av jobbskatteavdraget får direkta effekter, säger han.

– De höjda energiskatterna som gör bensin och diesel dyrare, samt begränsningarna av rot- och rutavdragen drabbar alla i olika inkomstlägen, säger Jens Magnusson.

Jens Magnusson konstaterar också att de som är fyllda 65 år eller är äldre samt är egenföretagare, drabbas av en del direkta effekter. De blir av med det dubbla jobbskatteavdraget och får en direkt försämring av den höjda särskilda löneskatten för äldre.

Här är budgetpropositionens innehåll med direkt påverkan på privatekonomin.

Jobbskatteavdraget trappas ned med 3 procent för inkomster över 50 000 kr i månaden. Personer med inkomster över 123 000 kr får inget jobbskatteavdrag alls. 

Skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Även äldre med inkomster upp till 20 000 kr i månaden får sänkt skatt. 

Uppräkningen av den nedre gränsen för när du måste betala statlig inkomstskatt räknas inte upp fullt ut, vilket får till följd att fler personer måste betala skatt till staten. 

Både rot- och rutavdraget förändras och blir mindre förmånliga. Subventionsgraden för rotavdraget sänks från 50 procent till 30 procent, medan ett antal tjänster slopas i rutavdraget, till exempel matlagning, läxhjälp och bartendertjänster, liksom poolrengöring. Taket för rutavdraget halveras, till 25 000 kr per person och år. 

Energiskatten på drivmedel höjs. Det gäller bensin, diesel och även en del biodrivmedel. Bensinskatten höjs med 48 öre per liter, diesel med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatter.

Höjd skatt för sparande i kapitalförsäkring och på investeringssparkonto införs genom att schablonavkastningen höjs när kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016. 

Nedsättningen av sociala avgifter för unga ska upphöra redan den 1 juni nästa år, mot för vad som tidigare annonserats 1 juli.

Jämställdhetsbonusen avskaffas den 1 januari 2017. Avdraget för privat pensionssparande slopas helt nästa år.Den tidigare skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas vid årsskiftet.