Bättre än väntat för Systemair

Publicerad 2015-06-11 08:29

Rapport Ventilationsbolaget redovisar en vinst för fjärde kvartalet som överstiger analytikernas prognos.

Ventilationsföretaget Systemair redovisar ett rörelseresultat om 55 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 49,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 1.502 miljoner kronor, mot förväntade 1.415 miljoner, och rörelsemarginalen blev 3,7 procent. Väntat var en marginal på 3,5 procent.

Resultat före skatt var 50,7 miljoner kronor. Väntat var 44,2 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 29 miljoner kronor. Här väntades 33,2 miljoner. Per aktie blev resultatet 0:56 kronor. SME-prognosen löd på 0:64 kronor per aktie.

En utdelning på 2:00 kronor föreslås (3:00). Väntat här var 1:91 kronor.

Spår tydligt förbättrat rörelseresultat

Systemairs organiska tillväxt uppgick till 8 procent under det fjärde kvartalet, något bolaget betecknar som starkt, men resultatet var lägre än de egna förväntningarna. Inför nästa räkenskapsår spås högre rörelseresultat.

Det skriver ventilationsbolagets vd Gerald Engström i bokslutskommunikén för det brutna räkenskapsår som sträcker sig från maj 2014 till april 2015.

”Resultatet är lägre än förväntat även om vårt fjärde kvartal normalt är vårt svagaste. Vi hade fortsatta kostnader för omstrukturering av Menergas produktion och säljbolagsamt för vår italienska produktion av kylmaskiner. Den ryska marknaden har varit fortsatt svag”, skriver han.

Jämfört med SME-förväntningarna var omsättningen 6 procent högre än väntat, och rörelseresultatet var med 55,1 miljoner kronor 5,6 miljoner högre, eller 11 procent, bättre än väntat.

I en geografisk översikt nämner Gerald Engström att marknaden i Norden och Västeuropa är fortsatt god, att regionen Övriga marknader utvecklades särskilt väl med en stark utveckling i Mellanöstern och Sydostasien, men att Östeuropa går svagt, framför allt på grund av Ryssland.

”Vi ser ett år framför oss med fortsatt organisk tillväxt och ett tydligt förbättrat rörelseresultat”, heter det avslutningsvis. Rörelseresultatet under helåret 2014/15 uppgick till 377 miljoner kronor (317).