Så fungerar direktpension

Publicerad 2015-06-10 06:14

Pension Direktpension kan ge dig som äger ett aktiebolag både mer pengar i pension och större frihet kring hur du vill använda pensionskapitalet.

En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv om du jobbar i bolaget. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas direkt från företaget till den avtalet avser och kan användas som ett alternativ eller ett komplement till en vanlig tjänstepension.

Du som driver ett eget aktiebolag och pensionssparar åt dig själv via en försäkring bör därför göra en kalkyl på vad en direktpension skulle innebära, både för dig och ditt företag.

– Den stora fördelen är egentligen att du sitter på båda sidorna av förhandlingsbordet om du äger bolaget själv. Du kan då bestämma dig för att häva direktpensionen och återföra kapitalet till bolaget om det gör större nytta där, säger Karl-Fredrik Hall, finansiell rådgivare vid Max Matthiessen.

Pengarna som du avsätter i direktpensionen till dig själv som bolagsägare är alltså inte låsta. Om de till exempel behövs i bolaget för att du vill göra en investering, kan du riva överenskommelsen.

Vill du senare återskapa ett pensionskapital, kan du göra ännu större avsättningar till dig själv i en ny direktpension för att komma ifatt. Om det finns skattade vinstmedel i bolaget finns det ingen övre gräns för hur stora dina avsättningar till direktpensionen får vara, vilket är fallet vid vanliga tjänstepensioner. Där är avdraget för tjänstepensionen maximerat till 35 procent av lönen.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att skapa en företagsägd kapitalförsäkring som kopplas till en försäkring hos någon marknadsaktör, menar Karl-Fredrik Hall.

– Direktpensionen är ett avtal, men för att den ska ha ett värde pantförskriver man den till mottagaren. Det är viktigt att man skapar ett komplement till pensionsavtalet, och skriver ut vad som gäller vid dödsfall, konkurs eller företagsöverlåtelser. Panten bör vara en försäkring i någon form, eftersom löftet är en försäkran. Vanligast är att man gör en vanlig fondförsäkring eller sätter försäkringen i ett traditionellt livbolag.

Försäkringsbolaget tar betalt i form av avgifter för hanteringen, men du kan också rigga en direktpension helt utan anknytning till något försäkringsbolag.

Om du har redan beskattade vinstmedel i ditt bolag är det en fördelaktig variant, eftersom din pension blir högre än om du kopplar in något försäkringsbolag eftersom du slipper de allra flesta avgifterna, som sammanräknat är höga.

En vanlig metod för bolagsägare att skapa sin tjänstepension är att välja ett fondsparande för sin tjänstepension. När det sker via en pensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag belastas pensionen med avgifter varje år.

Den enda avgiften du inte kan bli av med om du fondsparar, oavsett om du väljer en direktpension med eller utan försäkringskoppling, är den årliga förvaltningsavgiften. Övriga avgifter slipper du i en egen direktpensionslösning där du sparar med redan skattade vinstmedel i bolaget.

Det du slipper är avkastningsskatten på behållningen i pensionsförsäkringen, administrativa avgifter till det försäkringsbolag du har valt samt investeringsavgift till försäkringsbolaget.

Fakta: Förmånliga skillnader vid direktpension

Det finns en del skillnader mellan hur direktpension och vanlig tjänstepension fungerar.

Det finns till exempel ingen gräns för hur mycket du kan avsätta i direktpension till dig själv, eller den anställde. Tjänstepensioner har en begränsning på 35 procent av lönen.

Du får också göra avdrag för avsättningarna. För tjänstepensioner gäller att avdraget ska göras när premien betalas in, medan direktpensionens avdrag görs när pengarna betalas ut.

En mycket viktig skillnad är att pengarna som avsätts i en direktpension inte är låsta till dig personligen, eller den anställde. Du kan stadga att utfästelsens rivs och att kapitalet tillfaller bolaget, vilket kan vara mycket viktigt i vissa situationer.

En annan uppenbar skillnad är att det är företaget som betalar ut pensionen till den anställde, men vid tjänstepensioner är det försäkringsbolaget som gör det.

För att rigga en direktpension behöver du och ditt bolag skriva en direktpensionsutfästelse. Ta hjälp av revisor eller någon annan marknadsaktör som vet hur direktpensionen fungerar så att den upprättade handlingen blir korrekt.