Att jobba deltid strax innan pension kan bli dyrt.

Varning för deltid innan pension

Publicerad 2015-05-27 14:43

Att arbeta deltid kan leda till kraftigt minskad pension. Men det är inte bara deltidsarbetande kvinnor med småbarn som riskerar att hamna i pensionsfällan. Du som funderar på att arbeta deltid åren innan pension kan också åka på en ekonomisk smäll.

Att deltidsarbete kan sänka din pension är egentligen inget nytt. Men på onsdagen presenterade Alecta rapporten ”Deltidsfällan” där pensionsjätten visar hur hårt deltidsarbete faktiskt kan slå mot pensionen.

– Deltidsarbetets konsekvenser för pensionen är alltför okända och risken är att vi i framtiden får många besvikna pensionärer, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson, som har tagit fram rapporten.

Framförallt är det kvinnor som riskerar låg pension. Men det beror inte på att pensionssystemet i sig missgynnar kvinnor. I själva verket är det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionssystemen könsneutrala.

– De skillnader mellan män och kvinnor som märks i pensionskuverten är helt enkelt en återspegling av de skillnader som fortfarande förekommer på arbetsmarknaden och i familjelivet, säger Eva Adolphson.

Det är fortfarande så att kvinnor i större utsträckning går ner i tid för att ta hand om barnen under småbarnsåren. Men det är inte den främsta orsaken till att kvinnor oftare arbetar deltid. Många kvinnor som vill arbeta heltid får inte det för sin arbetsgivare. Enligt Alecta arbetar var tredje kvinna och var tionde man ofrivilligt deltid.

Olika effekter beroende på tjänstepensionssystem

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen påverkas negativt av deltidsarbete. Om inkomsten sänks minskar inbetalningarna till pensionssystemen och därmed blir den slutliga pensionen lägre.

När det gäller tjänstepensionen så är effekterna olika beroende på vilket avtal man tillhör.

Den som har en helt premiebestämd tjänstepension får en större negativ effekt av deltid tidigt i yrkeslivet än deltid närmare pensionen. Detta eftersom inbetalningarna helt är kopplade till storleken på lönen (ofta 4,5 procent). Detta är också den vanligaste formen av tjänstepension i dag.

Hur mycket deltidsarbete påverkar pensionen varierar förstås. Men i Alectas exempel (som du kan se i tabellen under artikeln) framgår det att det kan handla om tusentals kr mindre i pension varje månad.

Riskabelt gå ner i tid innan pensionen

Men Alecta varnar också för att deltid åren innan pension kan ge mindre i plånboken när man helt slutar jobba. Det gäller särskilt om du har förmånsbaserad tjänstepension som baseras på din slutlön innan pensionen eller lönen åren strax innan pension .

Det gäller till exempel privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP2, högavlönade statsanställda med avtal PA03 och högavlönade anställda inom kommun- och landsting (KAP-KL).

De exakta reglerna varierar och det gäller att noga ta reda på vad som gäller innan man bestämmer sig för att gå ner på deltid.

– Man bör vara väldigt försiktig innan man går ner i arbetstid i slutet av arbetslivet om man har förmånsbestämd pension. Kolla upp exakt vad det innebär innan du tar det beslutet, varnar Eva Adolphson.

Tabell: Så här kan deltidsarbete slå för en privatanställd tjänsteman med premiebaserad tjänstepension ITP1.

Exempelpersonerna jobbar heltid från 25 år med ingångslönen 26 000 k per månad. De har normal löneutveckling och arbetar fram till 65 då de går i pension. 5 procents årlig avkastning på premiepensionen och 4,3 procents avkastning på tjänstepensionen.

Exempelperson Heltid/deltid Total pension per månad (kr)
Sofia Jobbar heltid hela livet. 23 040
Yamina Får barn vid 28 år och har hel föräldrapenning i ett år. Arbetar 50 procent mellan 29 och 31 år och 75 procent mellan 32 och 34 år. Därefter heltid hela yrkeslivet. 20 550
Carolina Föräldraledig i ett år med hel föräldrapenning från 28 år. Arbetar 50 procent mellan 29 och 38 år och 75 procent mellan 39 och 48 år. Därefter heltid hela arbetslivet. 16 310
Erika Samma som för Carolina till med 48 år men Erika fortsätter arbeta deltid 75 procent resten av yrkeslivet. 15 200
Anders Arbetar heltid fram till 59 år då han går ner till 50 procents arbetstid. Vid 62 år ökar han sin arbetstid till 75 procent. Anders fortsätter att arbeta 75 procent till pensioneringen. 21 950

Källa: Alecta