Tobii vänder till vinst

Publicerad 2015-05-22 08:04

Rapport Eyetrackingbolaget Tobii redovisade i sin debut som börsnoterat företag ett starkt resultat för årets inledning.

Det skriver vd Henrik Eskilsson i delårsrapporten.

”Under det första kvartalet noterade koncernen nytt försäljningsrekord och våra båda lönsamma affärsområden fortsatte att förbättra sina resultat”, konstaterar han. 

Tobii redovisade på fredagsmorgonen ett resultat efter skatt på 1,3 miljoner kronor (-5,8). 

Nettoomsättningen uppgick till 229 miljoner kronor (115), medan rörelseresultatet blev -7,6 miljoner kronor (-4,2) och resultat före skatt landade på 3,9 miljoner kronor (-5,6).

Skillnaden mellan rörelseresultat och resultat före skatt förklaras av positiva finansiella poster, huvudsakligen valutaomräkningsdifferenser.

För de två lönsamma affärsområdena, Dynavox och Pro, steg omsättningen med 134 procent respektive 35 procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultaten i stort sett fördubblades till 26,5 respektive 7,3 miljoner kronor.

”För affärsområdet Tobii Dynavox ökade försäljningen med 6 procent justerat för valutaeffekter jämfört med det fjärde kvartalet 2014. En stor del av ökningen härrör från Storbritannien, där nya förbättrade möjligheter till finansiering av kommunikationshjälpmedel infördes under 2014”, skriver Henrik Eskilsson.

För det tredje affärsområdet, Tech, ökade förlusten dock till 41,2 miljoner kronor (-21,3).

”Tobii Tech fortsätter som planerat att investera för att realisera framtida affärsmöjligheter för eyetracking på volymmarknader som datorspel och datorer”, förklarar vd:n resultatförsämringen.

Satsningarna på forskning och utveckling inom affärsområdet ökade från 15 miljoner i det fjärde kvartalet 2014 till 38 miljoner i år.

Under kvartalet lanserade Tobiis partner Steel Series produkten Sentry, en eyetracker för datorspelsentusiaster. Produkten är ett första steg i bolagets långsiktiga strategi för att nå volymmarknader. 

”Dock har vi måttliga förväntningar på volymer och intäkter från detta segment i närtid, eftersom det kommer att ta tid innan det finns en tillräckligt stor mängd datorspel som bygger på ögonstyrning”, skriver Tobiichefen.

Tobii debuterade på Stockholmsbörsen den 24 april.