Elektas aktie rasar efter vinstvarning

Publicerad 2015-05-13 07:37

Aktie (Uppdaterad) Strålteknikbolaget Elektas resultat för räkenskapsåret 2014-2015 var väsentligt under bolagets vägledning. Vd Niklas Savander avgår med omedelbar verkan och Tomas Puusepp, tidigare vd, tar över. Beskedet fick aktien att rasa över 20 procent.

Det lägre än väntade resultatet skylls på en svag utveckling i USA, order som inte slutfördes som förväntat och på försenade leveranser.

Ebita-resultatet för helåret väntas uppgå till cirka 1,4 miljarder kronor, före engångsposter. Poster av engångskaraktär uppgår till -158 miljoner.

Nettoomsättningen bedöms uppgå till 10,8 miljarder kronor, en minskning med 8 procent vid konstanta valutakurser.

Orderingången uppgick preliminärt till 11,9 miljarder kronor, en nedgång med 13 procent i oförändrade valutakurser.

Kassaflödet beräknas till 800 miljoner kronor efter löpande investeringar.

Vidare framgår att ökad risk har medfört en kundförlust om 58 miljoner kronor under fjärde kvartalet, främst från projekt i Irak och Libyen. Reserveringar för osäkra fordringar har ökat med 100 miljoner till cirka 150 miljoner.

Bolaget har gjort en utvärdering av orderstocken och därefter avbokat order värda cirka 700 miljoner kronor.