Sex aktier att köpa i börssvackan

Publicerad 2015-05-07 12:50

Aktietips Stockholmsbörsen har fått frossa efter den urstarka inledningen på året. Tror du att nedgången bara är tillfällig? Spana då in de här rykande färska köptipsen.

Den nedåtgående trenden på börsen fortsätter på torsdagen och nu är en stor del av årets uppgång utraderad. Sedan toppen den 27 april har Stockholmsbörsens breda index OMXSPI backat med 7,5 procent. Enligt aktiestrateger beror det på vinsthemtagningar och kronans återhämtning som påverkar exportbolagens marginaler negativt.

I efterhand kan nedåtrekylen visa sig vara ett bra köptillfälle. I en dagsfärsk rapport skriver rådgivaren Söderberg & Partners att Stockholmsbörsen fortsatt har ”viss potential”.

Den svaga kronan i kombination med ett Europa som växlar upp ger möjlighet till fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt för börsbolagen. En allt starkare inhemsk konjunktur ger också stöd.

Sex bolag lyfts fram som särskilt intressanta just nu:

Verkstadsbolaget ABB har haft en relativt svag försäljningstrend och problem inom divisionen Power Systems, men mycket talar nu för en vändpunkt. Stark orderingång ger goda förutsättningar att nå marginalmålet. Aktien gynnas av en stark utdelning som tillsammans med väntade återköp ger en total direktavkastning på närmare 7 procent.

Storbanken SEB drar nytta av den förbättrade konjunkturen med stigande provisionsnetton och lägre kreditförluster. Trots det extremt låga ränteläget fortsätter banken att visa stabila räntenetton, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Skogs- och hygienbolaget SCA anses ha intressanta tillväxtmöjligheter i Asien. Företaget är i slutfasen av stora kostnadsbesparingsprogram och en ny ledning öppnar för strukturaffär kring skogsindustridelen.

Mätteknikbolaget Hexagon har en stark expansionstakt genom bland annat förvärv. Ett antal nya produktlanseringar bör bidra positivt till försäljningen. Bolaget visar en historiskt hög lönsamhet och stark organisk tillväxt. Även om värderingen är hög sticker inte bolaget ut bland de närmaste konkurrenterna.

Telekomoperatören Millicom ger exponering mot tillväxtmarknaderna. Breddandet av den rena teleoperatörsverksamheten är kostsam men ger god potential långsiktigt. Bolaget har en högre prislapp jämfört med andra operatörer men den anses motiverad med tanke på stora tillväxtmöjligheter.

Verkstadsbolaget Trelleborg gynnas av fallande råmaterialkostnader, vilket håller uppe marginalen. Värderingen anses attraktiv jämfört med övriga sektorn. På kort sikt är aktien något överköpt men inför året ser förutsättningarna goda ut, enligt analysen.