Nokia prickade resultatförväntningarna – men marginalerna var svaga

Publicerad 2015-04-30 07:20

Rapport Nokias resultat per aktie kom i stort sett in som förväntat medan omsättningen överraskade på uppsidan.

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:05 euro för det första kvartalet 2015.

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0:05 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:05 euro mot väntade 0:04 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 3,2 miljarder euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 2,99 miljarder euro.

Networks pressade resultatet

En klart sämre lönsamhet inom Nokia Networks pressade resultatet under första kvartalet.

Lägre mjukvaruförsäljning, lägre bruttomarginal inom systemintegrationsverksamheten och en kortsiktig negativ effekt av nya strategiska affärer har bidragit till att pressa lönsamheten.

Nokia hänvisar också till högre rörelsekostnader som en följd av valutaeffekter, ökade investeringar i LTE, 5G och molnet samt mer utmanande marknadsförhållanden.

Networks rörelseresultat, exklusive extraordinära poster, sjönk 61 procent till 85 miljoner euro (216). Rörelsemarginalen på 3,2 procent var klar lägre än väntade 8,9 procent, enligt SME Direkt.