Tieto sämre än väntat

Publicerad 2015-04-28 07:08

Rapport It-konsulten Tietos resultat var sämre än väntat. Även marginalen och omsättningen överraskade på nedsidan.

Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 30,7 miljoner euro, exklusive engångsposter för det första kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 33,7 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 8,4 procent för kvartalet, mot väntade 9 procent.

Nettoomsättningen blev 366 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 375 miljoner euro.

Tieto upprepar sin prognos om att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2015 jämfört med 2014 års utfall på 150 miljoner euro.

Analytikernas förväntningar på 2015 låg inför rapporten på ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 152 miljoner euro, enligt SME Direkt estimatsammanställning.

Bolaget bedömer fortfarande att den nordiska it-marknaden växer med cirka 2 procent 2015.