Atlas Copcos vd Ronnie Leten.

Svag rapport från Atlas – aktien dyker

Publicerad 2015-04-28 11:34

Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copcos rapport var oväntat svag och aktien störtdyker på börsen.

Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 4.767 miljoner kronor för det första kvartalet 2015, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 19,3 procent.

Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 4.844 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 24.745 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 25.095 miljoner kronor.

Serviceverksamheten växte

Serviceverksamheten växte för Atlas Copco under det gångna kvartalet, medan orderingången för utrustning var svag. Det skriver verkstadsbolagets vd Ronnie Leten i sin kommentar till årets första kvartal.

Jämfört med föregående år var den organiska orderminskningen 5 procent, nämner han, och intäkterna minskade med 2 procent organiskt.

”Vi såg stark efterfrågan för industriverktyg och monteringslösningar, medan gruvverksamheten fortsatte att vara utmanande”, säger han, och fortsätter: ”Serviceverksamheten fortsatte att växa med bra fart.”

Atlas Copcos totala orderingång var 25.470 miljoner kronor i kvartalet, mot väntade 26.205 miljoner kronor enligt SME Direkt. Mest uttalad var den organiska ordernedgången inom Atlas Copcos gruvsegment: minus 10 procent.

Försvagning på gruvmarknaden

Efterfrågan på gruvutrustning försvagades ytterligare under kvartalet för Atlas Copco.

” Ordervolymerna var lägre sekventiellt och jämfört med föregående år, med den största minskningen för underjordsutrustning. Jämfört med föregående år minskade orderingången på de flesta större marknader”, skriver bolaget under rubriken Gruvutrustning inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik.

Inom det ena av affärsområdets andra två segment, utrustning till infrastrukturprojekt, rådde också lägre efterfrågan både sekventiellt och jämfört med föregående år.

Inom Service och Förbrukningsvaror ökade däremot verksamheten jämfört med föregående år med en positiv utveckling i alla regioner utom Asien.

Atlas gruvmarginal nådde sånär upp till förväntningarna: 18,9 mot väntade 19,0 procent enligt SME Direkt.

”Marginalen fick stöd av valuta men påverkades negativt av lägre volymer”, konstaterar Atlas Copco som anger valutaeffekten på intäkterna till 13 procent, eller drygt 800 miljoner kronor.