Haldex rapport sämre än väntat

Publicerad 2015-04-24 07:37

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex resultat var något sämre än vad analytikerna förväntat sig. Men marginalen var precis som väntat.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter blev 115 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 124 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 9,3 procent. Väntat var 9,3 procent.

Det framgår av fredagens delårsrapport.

Engångsposterna uppgick till -1 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 114 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 122 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.246 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.328 miljoner.

Varnar för avmattning i USA

Haldex ger i fredagens delårsrapport en sammanvägd bild av hur bolaget ser på utvecklingen på respektive marknad.

Nordamerika har utvecklats starkt under ett flertal kvartal och den höga efterfrågan ser ut att hålla i sig under första halvåret, för att sedan eventuellt mattas av.

Europa har utvecklats svagt inom Truck, men starkare inom Trailer.
”Med oroligheterna i Ryssland och Ukraina samt en svag ekonomi i Sydeuropa är den sammanvägda bilden en marknad som är oförändrad eller några procentenheter upp”, skriver bolaget.

Kina har successivt försvagats och utsikterna för 2015 är fortsatt negativa.

Indien har återhämtat sig efter en lång period med negativ utveckling.

”Det är glädjande att se att Indiens ekonomi börjat återhämta sig och vi hade en bra försäljning i regionen under kvartalet”, kommenterar vd Bo Annvik.

Brasilien har dock minskat under året och förväntas inte återhämta sig under 2015 utan fortsätter utvecklas svagt.

”Sammantaget är vårt marknadsläge positivt, men då produktionsvolymerna redan är på en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014”, bedömer vd Bo Annvik.

På önskelistan står också kompletteringsförvärv, framgår det vidare.