Så försöker Movestic få sparare att flytta sitt kapital

Publicerad 2015-03-31 03:28

Sparande Sparbolaget Movestic försöker med hjälp av höga provisioner och kundbonus få pensionssparare att flytta över kapitalet till Movestic. Men som sparare bör man tänka efter ordentligt innan man nappar på erbjudandet.

I dagarna har Movestic gått ut med en bred kampanj riktad till försäkringsförmedlare. Under rubriken ”Det lönar sig dubbelt att flytta till oss” försöker sparbolaget förklara hur förträffligt det är både för förmedlaren och för kunden om spararen förmås att flytta kapital till Movestic.

Inte nog med att förmedlaren får upp till 4 procent av kapitalet vid flytten. Även kunden har möjlighet att få lika mycket. Om en kund flyttar en miljon kronor till Movestic får förmedlaren 40 000 kr i provision och kunden 40 000 kr i ”kundbonus”.

Upplägget har vissa likheter med så kallade up-frontprovisioner som Finansinspektionen vill förbjuda. Men Movestic menar att det inte handlar om sådana kontroversiella provisioner.

– Det är inte en erbjudande med up-frontprovison eftersom det inte handlar om någon förskottsprovision på kommande inbetalningar. Det handlar om en kundbonus samt en ersättning till förmedlarna. Vi vill helt enkelt ersätta kunder och förmedlare för det krångel och arbete det innebär att flytta pensionen, säger Magnus Julin, försäljningsdirektör på Movestic.

Men att upplägget skulle kunna göra att förmedlare rekommenderar kunder att nappa på erbjudandet trots att det i förlängningen inte nödvändigtvis är bäst för dem, förnekas av Movestic.

– Det är ju förmedlarnas skyldighet att följa rådgivningslagen. Vi arbetar bara med förmedlare som vi vet ser till kundens bästa och vi följer upp affärerna, säger Magnus Julin på Movestic.

”Det finns inga gratisluncher”

Men Mattias Fellenius, pensionsexpert och vd för pensionsjämförelsesajten Pensiono.se, är inte imponerad av Movestics erbjudande. Att de ger upp till 4 procent till förmedlarna är förvisso inte speciellt ovanligt. En normal ersättning brukar ligga på mellan 2 och 4 procent av inflyttat kapital. Men att även kunden kan få upp till 4 procent är ovanligt, menar Fellenius. Och det här är pengar som måste tas någonstans ifrån.

– Tänk på att det här är en ersättning som indirekt kommer att tas ur din försäkring genom avgifter. Det handlar bland annat om årsavgifter, avgift på kapital och sedan också själva fondavgifterna. Det finns inga gratisluncher, säger Mattias Fellenius.

Och nog handlar det om avgifter allt. För till skillnad från till exempel Nordnet och Avanza där du kan spara utan årsavgifter på själva försäkringsskalet så tar Movestic ut en betydande slant. Enligt den senaste prislistan handlar det om en rörlig årsavgift på mellan 0,4 och 0,6 procent beroende på storlek av kapitalet samt en årlig avgift på 0,6 procent av prisbasbeloppet (dryg 260 kr).

Den som har 700 000 kr hos Movestic får därför betala drygt 4500 kr om året, bara för själva skalet. Till detta tillkommer årsavgiften för själva fonderna.

Provision även på fonderna

För övrigt lovar Movestic förmedlarna en ”kundvårdsersättning” på upp till 0,75 procent per år beroende på vilka fonder kunden placerar pengarna i. Allra högst ersättning får förmedlaren om kunden väljer Movestics egna fonder. Men inte heller här tror Movestic att det finns någon intressekonflikt.

– Vi har möjlighet att ge hög ersättning på de produkter vi har högst marginal på, det vill säga våra egna produkter. Jag tror att förvaltarna rekommenderar den fond de anser är bäst för kunden. Sedan kan detta val ge förmedlaren allt mellan 0 procent till 0,75 procent för förmedlaren, säger Magnus Julin.

Dyrt att ångra sig

Den kund som flyttar pengarna till Movestic bör dessutom vara medveten om att det blir en dyr affär om man senare ångrar sig och vill flytta pengarna någon annanstans.

Den som inom fem år från tecknandet vill flytta pengarna får betala tillbaka hela kundbonusen (den som var upp till 4 procent). Dessutom tillkommer en ordinarie flyttavgift på 2,5 procent. Att flytta en miljon kr inom fem år skulle alltså kosta 65 000 kr. Efter fem år sänks dock avgiften något. Då måste kunden betala tillbaka halva kundbonusen plus 1,5 procent enligt prislistan.

Att försäkringsbolagen försöker låsa in kunderna på detta sätt är något som blir allt vanligare, säger Mattias Fellenius på Pensiono.

– Konkurrens leder vanligtvis till bättre produkter och prispress. I pensionsbranschen är det tvärtom. Där har det snarare lett till att bolagen tävlar om vem som kan låsa in flest kunder med hjälp av krångliga regler och höga flyttavgifter, säger han.