Så gör du med konkursaktierna i deklarationen

Publicerad 2015-03-23 10:28

Deklaration 2015 Du som äger aktier i ett bolag som gick i konkurs i fjol kan göra förlustavdrag i deklarationen. Det förutsätter dock att aktien legat i en vanlig depå.

Vid en konkurs anses en svensk aktie skattemässigt såld för noll kr när det företag som gett ut aktien försätts i konkurs. Det uppstår då en avdragsgill kapitalförlust som du kan ange i deklarationen.

Skulle du få en utbetalning när konkursen avslutas tas den upp som kapitalvinst till den del du tidigare fått avdrag.

När ett utländskt företag försätts i konkurs anses aktien såld först när konkursen har avslutats. Men för aktier i bolag inom EES-området ska dock samma regler tillämpas som för aktier i svenska bolag.

När ett aktiebolag träder i likvidation anses aktien såld när det fattades beslut om likvidationen. Men du får vänta med att göra avdrag för en förlust tills den är definitiv. Det är den normalt först när likvidationen har avslutats.

Tänk på att du bara får göra förlustavdrag om du haft aktien i en vanlig depå. Har du haft aktien i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto kan du inte göra något förlustavdrag.

I listan här nedan kan du se de 16 svenska börsbolag som gick i konkurs i fjol:

Bolag Konkursdatum
Bore Tech AB  Bolaget försatt i konkurs 21 mars 
Covial Device AB  Bolaget försatt i konkurs 10 juli 
ECO Byggolit AB  Bolaget försatt i konkurs 28 april 
Envirosation AB (tidigare NRS Technologies Holding AB, Bubbeltian)  Bolaget försatt i konkurs 2 september 
Fundior AB  Bolaget försatt i konkurs 22 december 
Fundior Fastigheter AB  Bolaget försatt i konkurs 28 november 
Green Technology Invest GTech AB  Bolaget försatt i konkurs 24 april 
GuldAdam Holding AB  Bolaget försatt i konkurs 23 september 
Lappland Goldminers AB  Bolaget försatt i konkurs 2 april 
Northland Resources SE (tidigare S.A.)  Bolaget försatt i konkurs 19 december 
Ostrea Sverige AB  Bolaget försatt i konkurs 23 april 
Patienttrac International Medical Technology AB  Bolaget försatt i konkurs 5 maj 
Redland Farming AB  Bolaget försatt i konkurs 20 maj 
Skyllermarks Pressar Aktiebolag  Bolaget försatt i konkurs 10 juli 
Sportjohan AB  Bolaget försatt i konkurs 8 april 
Zebraplace AB  Bolaget försatt i konkurs 2 september