Doro slopar utdelning efter valutasmäll

Publicerad 2015-03-19 08:20

Rapport Dollarrallyt slår hårt mot telefonbolaget som inte valutasäkrade försäljningen tillräckligt förra året. Nu blir aktieägarna snuvade på utdelning.

Telefonbolaget Doro kommer inte att dela ut något för räkenskapsåret 2014, och tar en engångskostnad relaterad till valutarörelser om 20 miljoner kronor för det första kvartalet 2015.

Det framgår av ett pressmeddelande, där guidningen för helåret dock upprepas: såväl försäljning som vinst väntas öka i år jämfört med fjolåret, med huvuddelen av ökningen genererad under det andra halvåret.

Valutarörelsen i fråga är att dollarn har stigit kraftigt gentemot majoriteten av de valutor Doro har sin försäljning i, i kombination med ”otillräcklig valutasäkring”.

”Hedgningsrutinerna har utvärderats, och företaget betraktar huvuddelen av extrakostnaderna som ej återkommande”, heter det i pressmeddelandet.

Jerome Arnaud, vd, kommenterar försäljningsutvecklingen hittills med orden ”en stark start på 2015”, och uppskattar att försäljningen kommer att öka med 30 procent under det första kvartalet på årsbasis.

Den 13 februari, i samband med bokslutet, meddelade Doro att ett förslag till utdelning skulle lämnas i samband med kallelsen till årsstämman.

”Bolagets ambition är att fortsätta ha en stark balansräkning, även efter förvärvet av Caretech, för ytterligare expansionsmöjligheter”, skriver bolaget.

För första kvartalet 2014 redovisade bolaget intäkter om 233 miljoner kronor och ett rörelseresultat 4,7 miljoner kronor.