Börsveckan: Heta småbolag i hälsovårdssektorn

Publicerad 2015-03-16 09:04

Aktietips Börsveckan studerar främst hälsovårdssektorns mindre bolag i veckans nummer, och landar i köpråd för bland annat Moberg Pharma, Cellavision, Hansa Medical och Vitrolife. 

För Moberg Pharmas del tror tidningen på stark tillväxt tack vare USA framöver. 

I Cellavision spelar både Europa och Asien roll för tillväxten, och dollarn ger skjuts.

Hansa Medicals läkemedelskandidat som ska hindra bortstötning av transplanterade njurar är intressant och har nyligen presenterat lovande preliminära fas II-data och har välmeriterade ägare som Bengt Ågerup.

IVF-bolaget Vitrolife har höga p/e-tal, men också hög tillväxt och lönsamhet – liksom trovärdighet, tack vare tidigare positiva marginalöverraskningar, påminner Börsveckan liksom om de goda demografiska förutsättningarna med ökande snittålder för förstagångsföräldrar. 

Global Health Partner får däremot rådet avvakta, bland annat på grund av politisk risk från vänsterregeringen om begränsningar av vinst i välfärden – även om denna risk inte ska överdrivas.

Utanför sektorn får kontanthanteraren Loomis och säkerhetsbolaget Securitas neutrala rekommendationer, medan köpläge nu anses råda i ventilationsbolaget Systemair.