Elektas resultat betydligt sämre än väntat

Publicerad 2015-03-04 07:38

Rapport Elektas rapport var betydligt sämre än väntat på de flesta punkter. Men strålterapibolaget upprepar sina prognoser för tillväxt, resultat och kassaflöde.

Elekta redovisar ett ebita-resultat före engångsposter på 345 miljoner kronor för det tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår.

Analytikerna hade räknat med ett motsvarande resultat på 516 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Omsättningen uppgick till 2.552 miljoner kronor. Här var 2.799 miljoner kronor väntat bland analytiker.

Orderingången uppgick till 2.834 miljoner kronor. Väntat var här 3.590 miljoner.

Upprepar prognoser

 Elekta upprepar sina prognoser för tillväxt, resultat och kassaflöde. Den väntade effekten av valutakursförändringar justeras dock upp.

Elekta spår alltjämt att nettoomsättningen under räkenskapsåret 2014/2015 kommer att öka med 4 procent.

Förväntningarna för försäljningstillväxten under helåret 2014/2015 var 3,9 procent inför rapporten enligt SME Direkt.

Elekta spår fortfarande att ebita-resultatet förväntas öka med cirka 6 procent.

Prognoserna baseras på oförändrade valutakurser.

Bolaget upprepar även sin bedömning om ett kassaflöde efter löpande investeringar på mer än 1,1 miljarder kronor, motsvarande en kassagenerering som når över 60 procent.

Valuta förväntas ha en positiv påverkan med cirka 9 procentenheter (ändrat från tidigare 7 procentenheter) på nettoomsättningstillväxten och cirka 2 procentenheter på ebita-tillväxten inklusive valutasäkringar.