Haldex över förväntan

Publicerad 2015-02-12 08:01

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter blev 101 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 97 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 9,3 procent. Väntat var 9,1 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -69 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -75,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 32 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 21,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.092 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.064 miljoner.

Sämre marknadsläge

Marknadsläget framåt ser inte lika positivt ut som 2014 för bromstillverkaren Haldex. 

Det skriver vd Bo Annvik i bokslutsrapporten.

”Vi tror på ökad nyproduktion av lastbilar och släpvagnar, men då de redan nått en hög nivå förväntas de relativa tillväxttalen på marknaden vara lägre än de vi såg under 2014”, skriver han.

Det är emellertid fortfarande en positiv marknad att verka på, som ger bolaget goda förutsättningar för ett bra 2015.