Icas vd Per Strömberg.

Kostsamma nyetableringar tynger Ica

Publicerad 2015-02-11 07:42

Rapport Icas rapport bjöd på en blandad kompott. Intäkterna var förvisso högre än väntat men resultatet tyngs av kostsamma nyetableringar.

Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.081 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.134 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 23.180 miljoner kronor, mot väntade 22.871 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 9:50 kronor per aktie för helåret (8:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 9:57 kronor där prognoserna sträckte sig från 9:00 till 10:00 kronor.

Kostsamma nyetableringar tynger

Rörelsemarginalen i ICA Sverige sjönk i det fjärde kvartalet och var klart sämre än väntat. Det ledde till att även koncernens siffror missade förväntningarna inför bokslutskommunikén.

”Det något lägre resultatet kan förklaras med dels ökade kostnader drivet av nyetableringar dels en högre kostnadsnivå beroende på att flera utvecklingsprojekt nu är inne i en mer intensiv fas”, skriver ICA om den svenska delen i rapporten för det fjärde kvartalet.

Rörelsemarginalen i ICA Sverige uppgick till 4,4 procent, ned från 4,7 procent fjärde kvartalet 2013. Snittanalytikerna hade väntat sig 4,8 procent, enligt SME Direkt.

I absoluta tal var ICA Sveriges rörelseresultat om 816 miljoner kronor nästan 60 miljoner kronor lägre än förväntat.

Omsättningen i ICA Sverige ökade med 6,2 procent, samma takt som koncernen.