Bättre än väntat för Stora Enso

Publicerad 2015-02-04 13:08

Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 209 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 185 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 8,2 procent, att jämföra med väntade 7,3 procent.

Resultat före skatt landade på -193 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på -91,6 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Resultat före skatt inkluderar engångsposter om totalt -225 miljoner euro. Väntat var engångsposter om -225 miljoner.

Försäljningen uppgick till 2.552 miljoner euro för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.550 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:30 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0:30 euro.