Intrum under förväntan

Publicerad 2015-01-29 07:59

Rapport Kredithanteringsbolaget Intrum Justitias resultat för fjärde kvartalet är lägre än vad marknaden hade hoppats på.

Kredithanteringsbolaget Intrum Justitias Rörelseresultatet blev 360 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Enligt SME Direkt väntades 382 miljoner kronor.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -35 miljoner kronor (0) samt omvärdering av portföljer med köpta fordringar om +7 miljoner (+7). Rörelsemarginalen rensat för dessa poster uppgick till 28 procent. Inklusive posterna var rörelsemarginalen 26 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.370 miljoner kronor, att jämföra med förväntade 1.356 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 7:00 kronor per aktie (5:75), att jämföra med förväntade 7:08 kronor.

Jämförelsestörande poster

Kredithanteringsbolaget Intrum Justitias resultat under det fjärde kvartalet påverkades av jämförelsestörande poster om netto -35 miljoner kronor i regionen Norra Europa.

Beloppet består av en post om -56 miljoner kronor avseende reservering för en momstvist, -33 miljoner för vissa nedskrivningar av immateriella tillgångar och reserveringar hänförliga till det holländska dotterföretaget Buckaroo som förvärvades 2012. Dessutom ingår +53 miljoner kronor för goodwillnedskrivning och återföring av skuld gällande tilläggsköpeskilling för Buckaroo.

Reserveringen för momstvisten är hänförlig till ett krav från ett tidigare år, där Intrum Justitia inte delar skattemyndighetens bedömning och därför motsätter sig kravet.

Ytterligare krav kan dock följa för påföljande år och därför har en riskvägd reservering gjorts, skriver Intrum Justitia.

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
FI: Tillåt aldrig fjärranslutning till datornFlera nya investeringsbedrägerier
Börsen
Stark fredagsbörs
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekommendationer
Rapport
Bratt: Utdelningen överskuggar sämre delar av rapporten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericssons resultat klart sämre än väntatMen utdelningen höjs oväntat mycket
24/1
Trading Direkt: Experten om raset i Ericsson
Aktie
Vinstvarning från KabeAktien rasar på börsen
Notering
Train Alliance mot First NorthSpiltan och Prior Nilsson bland ankarinvesterarna
Pension
Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionenSnabbt uttag kan få långtgående konsekvenser
Rapporterna
Sparekonomens förväntningar på börsjättarnas rapporter
Asien
Försiktig uppgång i AsienHelgstängt i Kina
Bolån
Här är bankerna som INTE höjt boräntan
Sektor
Pareto nedgraderar fastighetsbolag efter kursrallyFabege enda bolaget med köprek
23/1
Healthcare Direkt: Viktiga hållpunkter i sektorn i år
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Rekordlågt elpris
Analys
Pareto: Forskningsbolagets kursras en överreaktion
Boränta
SBAB: Trend från 1300-talet talar för låga boräntor
Aktier
Tre färska aktieråd
Aktie
Collector kallas upp till FI
Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / TT
Placera
Kapitalförvaltaren: Köp japanskt i år"Årets sommar-OS god anledning investera i Japan"
Foto: Shutterstock
Fonder
Vissa ETF:er avlistas på NasdaqSista handelsdag blir 30 januari
Analys
Analys: Värderingen speglar inte riskerna
Aktie
Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Analys: Begränsad effekt av MTG:s uteblivna avtal