Olika råd för noteringar

Publicerad 2014-11-24 09:16

Aktietips Tidningen Börsveckan rekommenderar sina läsare att köpa fastighetsaktien som noteras nästa vecka, men att avvakta med att teckna takboxtillverkaren.

Nordic Capital ska efter sju års ägande äntligen notera takboxtillverkaren Thule, som på senare år genomgått en rejäl omvandling till det positiva. Priset är satt till 64-74 kronor i noteringen och första handelsdag planerad till 26 november.

”Bolaget växer starkt just nu men tyvärr år inte priset särskilt lågt satt på aktien. Vi anser att man bör avvakta med att teckna tills man ser var kursen sätter sig. Om Thule handlas under 70 kronor nu på onsdag så är det definitivt köpvärt, annars är potentialen relativt begränsad som vi ser det”, skriver Börsveckan.

Rådet för fastighetsbolaget NP3, som är på väg in på börsen nästa vecka, blir att teckna till kursen 30 kronor.

Börsveckan antar att utdelningen givet bolagets policy, som gäller från 2015, kan bli 2:05 kronor per aktie, vilket skulle ge en direktavkastning på just under 7 procent.

”NP3 är en ganska ny skapelse som verkar i vad som många betraktar som ett högre risksegment, så den fina avkastningen kommer med en förhöjd risk jämfört med exempelvis Diös. En kurs runt 35 kronor är rimlig om inte bolaget drabbas av bakslag”, skriver Börsveckan.

NP3, som kan tecknas fram till tisdag den 2 december, har som affärsidé att investera i fastigheter i Norrland.

Securitas ägare kan behålla aktien för utdelningen, men nya pengar bör enligt Börsveckan ”gå till nya namn”.

”Securitas utdelning är säker vilket motiverar ett bra pris på aktien i dessa lågräntetider. Men nu är direktavkastningen nere kring indexnivå vilket inte är attraktivt”, skriver Börsveckan.

Inom bemanningssektorn upprepar Börsveckan köp av SJR medan läsarna rekommenderas att avvakta i Proffice.

”Aktien nådde rekordhöga nivåer efter förra veckans kanonrapport men vi tror att det finns mer att hämta givet den höga direktavkastningen på 7 procent. Allt som allt behåller vi köprådet och inväntar den fina utdelningen till våren”, heter det om SJR och fortsätter om Proffice:

”Aktien är mycket svag och utsikterna för 2015 högst osäkra med tanke på höjningen av arbetsgivaravgiften och de blandade konjunkturprognoserna. Det är ännu inget köpläge.”

Börsveckan avstår vidare från att köpa Firefly och nyligen noterade Nexstim, verksamt inom diagnoser för strokebehandling, får rådet avvakta av tidningen.