New Wave prickar prognosen

Publicerad 2014-11-12 08:14

Rapport Kläd- och presentföretaget redovisar en vinst som motsvarar prognosen. Bruttovinstmarginalen är dock något lägre än förra kvartalet.

New Waves rörelseresultat blev 95,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på i genomsnitt 96 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.122 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.084 miljoner kronor.

Förbättrad lagersituation

New Waves lagersituation har förbättrats under det tredje kvartalet och tidigare brist på vissa basartiklar inom profilsortimentet har nu minskat betydligt.

Det framgår av delårsrapporten.

New Waves bruttovinstmarginal i kvartalet var något lägre än föregående, 44,6 procent jämfört med 45,4 procent, vilket enligt bolaget beror på mixen av kunder och marknader.

Koncernens kostnader har ökat men detta är planerade ökningar av försäljnings- och marknadsinsatser och kostnaderna inom desssa områden kommer enligt New Wave att bli högre än föregående år även de kommande kvartalen.