Styrkebesked från Doro

Publicerad 2014-11-07 08:03

Rapport Seniormobilstillverkarens nya produkter gör succé. Det ligger bakom att rörelseresultatet lyfter med hela 44 procent i tredje kvartalet.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 24,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014 (15). Resultatet per aktie uppgick till 1:15 kronor (0:77).

Nettoomsättningen uppgick till 330 miljoner kronor (279), medan orderingången var 424 miljoner kronor (365).

Rörelseresultatet blev 29,3 miljoner kronor (20,3), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 29,9 miljoner kronor (20,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 miljoner kronor (-19,3).

Nya produkter lyfter försäljningen

Ökad försäljning och orderingång på alla marknader ligger bakom att telefontillverkaren Doro kunde förbättra rörelseresultat med 44 procent i det tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Det skriver vd Jérôme Arnaud i delårsrapportens vd-ord.

”Detta är främst en effekt av nyligen lanserade produkter, att nya samarbeten inletts och positiva valutaeffekter”, kommenterar han.

Doro redovisade på fredagsmorgonen ett resultat efter skatt på 24,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2014 (15). Nettoomsättningen uppgick till 330 miljoner kronor (279), medan orderingången var 424 miljoner kronor (365). Rörelseresultatet blev 29,3 miljoner kronor (20,3).

En viktig förklaring till bolagets försäljningstillväxt är de tidigare kommunicerade listningarna med Telekom Deutschland och Vodafone.

”Doros position på den tyska marknaden har stärkts väsentligt. Inom den tyska detaljhandeln är vi nu tre gånger större än vår närmaste konkurrent”, skriver Jérôme Arnaud.

Tillväxten var också god i Emea, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och Kanada, uppger vd:n.

Inför framtiden är Jérôme Arnaud optimistisk.

”Marknaden för seniormobiler växer och vi kommer även fortsättningsvis leda denna marknad genom att uppgradera vårt modellutbud med smartare funktioner, oberoende av om det handlar om feature- eller smartphones”, skriver han.

Dorochefen ser goda möjligheter att förbättra bolagets

vinstmarginal ”då våra produktinvesteringar börjat betala av sig i form av växande försäljningsvolym samt att rörelsekostnadernas andel i procent av försäljningen förväntas minska”.

Doros upprepar sin prognos om tillväxt under 2014, främst under andra halvåret.