Haldex över förväntan

Publicerad 2014-11-05 08:05

Rapport Stark försäljning i Nordamerika lyfter fordonsunderleverantören Haldex som redovisar klart högre delårsresultat än förväntat.

Fordonsunderleverantören Haldex redovisade på onsdagsmorgonen ett underliggande rörelseresultat som slog analytikernas förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev med 10,1 procent tvåsiffrig för första gången och översteg därmed bolagets nya finansiella mål.

”Under de senaste två åren har vi arbetat med att effektivisera och fokusera verksamheten. De förbättringar av lönsamheten som uppnåtts under årets tre första kvartal är ett resultat av detta arbete”, skriver vd Bo Annvik i delårsrapportens vd-ord.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter blev 113 miljoner kronor (84) i det tredje kvartalet, att jämföra med väntade 104 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen blev 10,1 procent (8,4). Väntat var 9,5 procent.

Det starka resultatet förklaras också av ett fortsatt positivt marknadsläge i Nordamerika. I Europa beskrivs marknadsläget som svagare, men där får bolaget draghjälp av den framgångsrika försäljningen av skivbromsar.

Sett till produktkategorier var det produktlinjen Foundation Brake som stod för intäktsökningen, upp 13 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Den andra linjen, Air Controls, visade nolltillväxt.

Under kvartalet tog Haldex engångskostnader om 98 miljoner kronor. Väntat var engångsposter om -59 miljoner.