Tieto bättre än väntat

Publicerad 2014-10-23 08:05

Rapport It-konsulten överträffar analytikernas prognos med sitt resultat för tredje kvartalet.

It-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 41,3 miljoner euro, exklusive engångsposter.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 37,3 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 11,9 procent för kvartalet, mot väntade 10,4 procent.

Nettoomsättningen blev 346 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 357 miljoner euro.