Nokias rapport överraskar

Publicerad 2014-10-23 07:39

Rapport Telekomjättens resultat var bättre än väntat, både när det gäller resultat och omsättning.

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:09 euro för det tredje kvartalet 2014.

Analytikernas förväntningar låg på en vinst på 0:06 euro per aktie, enligt SME Direkt.

Det rapporterade resultatet per aktie blev 0:09 euro mot väntade 0:06 euro per aktie.

Omsättningen hamnade på 3,3 miljarder euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 3,02 miljarder euro.

Höjer prognosen

Nokia höjer sin marginalprognos för Networks för 2014. Nu spås en justerad rörelsemarginal för helåret något över 11 procent. Den tidigare prognosen var att den skulle hamna i den övre delen av eller något över det långsiktiga prognosintervallet om 5-10 procent.

Analytikerna hade inför rapporten räknat med en justerad rörelsemarginal för Networks på 10,8 procent för helåret 2014, enligt SME Direkt.
Förväntningarna är, liksom tidigare, att försäljningen inom Networks ska växa under det andra halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol.
Nokia upprepar att investeringar inom Here kommer att påverka verksamhetens justerade rörelsemarginal negativt under 2014.

Samtidigt kvarstår bedömningen att Technologies årliga nettointäkter i årstakt ska ligga kring 600 miljoner euro under 2014.

Nokia höjer dock prognosen för investeringarna, capex, till att de nu ska bli cirka 250 miljoner euro. Tidigare prognos var cirka 200 miljoner euro under 2014.