Starkt av Stora Enso

Publicerad 2014-10-22 12:16

Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso redovisar högre vinst än väntat, men spår att fjärde kvartalet blir tuffare.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 210 miljoner euro för det tredje kvartalet (184). Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 204 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 8,4 procent, att jämföra med väntade 7,9 procent.

Resultat före skatt landade på 144 miljoner euro (103). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 172 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 2.514 miljoner euro för perioden (2.553). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.574 miljoner euro.

Spår omsättning i linje med tredje kvartalet

Massa- och pappersbolaget Stora Enso spår att omsättningen i det fjärde kvartalet 2014 kommer att bli ungefär i nivå med tredje kvartalets omsättning 2014, då den var 2.514 miljoner euro.

Den operativa rörelsevinsten väntas bli något lägre jämfört med tredje kvartalets 210 miljoner euro på grund av normal säsongsmässig avmattning inom affärsområdet Renewable Packaging och Building and Living.

Det framgår av delårsrapporten.