Dystra utsikter för SKF

Publicerad 2014-10-15 13:04

Rapport SKF:s resultat blev något sämre än väntat och kullagerjätten har minskat tillverkningen mer än planerat under kvartalet för att möta den lägre efterfrågan.

SKF redovisar ett resultat före skatt på 1.827 miljoner kronor för tredje kvartalet 2014.

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.877 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s försäljning låg på 17.787 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 17.392 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 2.073 miljoner kronor. Här var 2.116 miljoner kronor väntat.

Oförändrad efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2014 kommer att bli relativt oförändrad för koncernen jämfört med föregående kvartal.

Jämfört med fjolårets fjärde kvartal väntas efterfrågan bli också bli relativt oförändrad.

Inför rapporten hade analytiker i genomsnitt väntat sig ett sekventiellt utsiktsindex på minus 0,33 där en analytiker stack ut på nedsidan med -3. Medianvärdet låg på 0, enligt SME Direkt.

Indexet bygger på en sjugradig skala från minus 3 till plus 3, SKF:s sjugradiga utsiktsskala.

Tillverkningen i det fjärde kvartalet förväntas bli något lägre år över år och jämfört med det tredje kvartalet.

Upplevde lägre efterfrågan

SKF upplevde att efterfrågan var något lägre än förväntat under det tredje kvartalet, särskilt i Europa och inom bolagets fordonsverksamhet.
Det skriver vd Tom Johnstone i kvartalsrapporten.

”Vi har därför minskat tillverkningen mer än vad som var planerat i början av kvartalet, vilket har påverkat resultatet men även säkerställt minskade lagernivåer, räknat i fast valuta. Kassaflödet på över 1,4 miljarder kronor var starkt och vi har fortsatt fokus på att minska nettorörelsekapitalet. Arbetet med detta kommer att intensifieras under fjärde kvartalet och de kommande åren allteftersom vi adresserar de olika delarna av nettorörelsekapitalet”, säger Tom Johnstone.

SKF:s avgående vd ser vidare framför sig att marknadsklimatet även framöver kommer att vara osäkert.

”Och det har kanske till och med förvärrats något i Europa under de senaste månaderna. Efterfrågan på våra produkter förväntas vara relativt oförändrad både sekventiellt och år över år och tillverkningen kommer att hållas något lägre än försäljningen för att minska lagren ytterligare”, säger Tom Johnstone.