Försäkringschock för tiotusentals pensionärer

Publicerad 2014-10-03 12:20

Försäkring Nästan 50 000 pensionärer som har en försäkring hos Förenade Liv har fått besked om att premierna måste chockhöjas, annars sänks ersättningen rejält. Många känner sig lurade och rasar mot försäkringsbolaget.

Det handlar om en grupplivförsäkring som många av de försäkrade tecknade långt innan de gick i pension men som vid pensioneringen övergick till en ”seniorförsäkring” utan någon bortre åldersgräns.

Grundersättningen vid dödsfall är 0,5 prisbasbelopp (22 200 kr i år) och är enligt villkoren ”avsett för begravningskostnader och betalas ut till den avlidnes dödsbo”. För detta betalar man 126 kr i månaden, men de flesta har alltså betalat in premier under flera årtionden.

Chockhöjda premier

Men häromveckan damp det ner ett brev från Förenade Liv hos de 49 000 pensionärer med en snittålder på 81 år som har försäkringen.

Försäkringsbolaget meddelade då att premierna måste höjas med 66 procent för att ersättningsnivån på 0,5 prisbasbelopp ska bibehållas. Den som inte vill betala mer får se sin ersättning sänkas från 22 200 kr till 14 000 kr. Ett tredje alternativ är en premiehöjning på 57 procent och ett fast ersättningsbelopp på 22 000 kr.

– Min 81-åriga syster ringde mig när hon fick brevet. Hon var i upplösningstillstånd. Efter att ha betalt premierna i 26 år blev hon alldeles förstörd när hon fick besked om de höjda premierna, säger Eva till Privata Affärer.

Hennes storasyster är uppgiven och orkar inte prata om försäkringen. Precis som många andra försäkrade vill hon inte belasta sina anhöriga och försäkringen var tänkt att betala hennes begravning.

– Att man ger sig på människor som betalat in premier i 20-30 år är upprörande. Det är omoraliskt och ren stöld, menar Eva som inte vill skylta med sitt efternamn av hänsyn till sin syster.

”Ohållbar situation”

Förenade Liv menar dock att chockhöjningen av avgiften är nödvändig.

– Jag är jätteledsen att vi måste göra detta men det är nödvändigt för att säkra att kunderna får sin ersättning framöver. Som det är nu så är situationen inte hållbar. Inbetalningarna kommer inte täcka utbetalningarna och det är för få nya pensionärer som tecknar denna försäkring. Då måste man antingen sänka ersättningen eller öka premierna, säger Förenade Livs vd Sari Zander till Privata Affärer.

Det är inte första gången Förenade Liv höjer premierna. De senaste tio åren har man årligen justerat premierna med mellan 4 och 19 procent årligen. Men nu slår man alltså till med en höjning på hela 66 procent.

– Med den kunskap vi har i dag så kommer premierna att vara oförändrade i minst två år. Men förhoppningen är att detta ska vara en långsiktigt hållbar lösning för den här försäkringsgruppen. Samtidigt finns förstås inga garantier för vad som händer i framtiden, säger Sari Zander.

Många har sett det som sparande

Efter att brevet skickades ut har hon fått tala med många kunder som varit bekymrade över höjningen. Många av dessa har också sett försäkringen som ett sparande och därför blivit extra besvikna.

– Jag beklagar att många inte uppfattat detta som en riskförsäkring utan som ett sparande. Man tror att man lagt pengarna på hög. Vi måste förstås vara självkritiska och ställa oss frågan om vi gjort tillräckligt för att informera om vad denna försäkring innebär. Men i samband med att liknande försäkringslösningar uppmärksammades i media för några år sedan gick vi ut med extra information till våra kunder. Och vi har varje år informerat om varför vi höjer premien, säger Sari Zander.

Fakta:

Senast den 15 oktober måste de 49 000 försäkrade välja vad de ska göra:

Alternativ 1. Samma grupplivförsäkring som idag (0,5 pbb, cirka 22 200 kr) men med höjd månadskostnad till 210 kr/mån.
Alternativ 2. Ett fast försäkringsbelopp på 22.000 kr. Månadskostnaden höjs till 198 kr/mån.
Alternativ 3. Samma månadskostnad som idag (126 kr/mån). Försäkringsbeloppet är fast och sänks till 14.000 kr.
Ett fjärde alternativ är att helt säga upp försäkringen.