Spår fortsatt låga räntor

Publicerad 2014-09-29 06:24

Boränta Under överskådlig tid är det lite som talar för att boräntorna ska upp nämnvärt. Det menar Nordea i en färsk boränteanalys där man också konstaterar att de bundna boräntorna just nu ligger på rekordlåga nivåer.

– Riksbanken är mycket angelägen om att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet, vilket har tjänat Sverige väl. Ett minskat förtroende skulle vara skadligt för stabiliteten och strukturen i svensk ekonomi. Under överskådlig tid är det därmed lite som talar för att räntorna ska upp nämnvärt, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens senaste Boräntenytt.

Hon konstaterar att kronkursen spelar en stor roll då en starkare valuta dämpar inflationen. Samtidigt är ECB mycket tydligt med att man kan vidta fler åtgärder utöver de som redan utlovats. Om så sker kan Riksbanken tvingas att följa efter för att undvika en förstärkning av kronan. Riksbanken sitter i knät på ECB, konstaterar Annika Winsth.

Men även om räntorna förbli låga under lång tid så kan det bli tuffare för många låntagare när regleringarna kring bolån skärps.

– Att Riksbanken, åtminstone tillfälligt, släppt fokus på hushållens skuldsättning betyder sannolikt att Finansinspektionen vidtar fler åtgärder. Mest troligt är ökade amorteringskrav, vilka kan signaleras redan i höst, skriver Annika Winsth.

Nordea noterar också att för hushåll som funderar på att binda delar av sina lån ligger de bundna räntor på rekordlåga nivåer. Se tabell nedan.

25 sep 3 mån jun 15 dec 15 dec 16
Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
Boränta 3 mån 2,43 2,45 2,45 2,45 3,25
Boränta 2 år 2,48 2,50 2,55 2,90 3,80
Boränta 5 år 3,10 3,20 3,40 4,00 4,50
*Med boränta avses Nordeas listräntor.