Brandskador ersätts men villkoren varierar.

Bolagen med de bästa villaförsäkringarna

Publicerad 2014-09-16 11:38

Försäkring Konsumenternas Försäkringsbyrå lanserar i dag en ny poängbedömning av villaförsäkringar. På så sätt kan konsumenter enkelt jämföra skillnader mellan bolagen, för det är inte bara priset som skiljer.

Att teckna en ”villahemförsäkring” är ett måste för dig som äger ditt hus. En sådan försäkring består av två delar – en hemförsäkring och en villaförsäkring. Hemförsäkringen skyddar bland annat ditt lösöre och dig själv när du är ute på resa. Villaförsäkringen ger däremot ersättning för skador på ditt hus och din tomt. Det kan till exempel handla om brand, vattenskador och skadedjur.

När du väljer försäkring är det viktigt att inte bara titta på prislappen. För innehållet och villkoren i försäkringarna skiljer sig åt. Därför har Konsumenternas försäkringsbyrå tagit fram en ranking av villaförsäkringar på marknaden.

– Alla villaförsäkringar är inte lika. Vi vill vara en motvikt till den prisfokusering som råder på marknaden och poängbedömer därför olika försäkringars innehåll. Nu blir det mycket enklare att ta reda på hur din villaförsäkring står sig innehållsmässigt, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

I jämförelsen tittar försäkringsbyrån närmare på ersättning och villkor i samband med brandskador, vattenskador, naturskador och skadedjur, VVS, ansvars- och rättsskydd samt självrisker och åldersavdrag.

Dessutom tar man hänsyn till vilka ”mervärden” som ingår i försäkringen. Det kan till exempel handla om allriskförsäkring och liknande. Ofta går dessa att köpa till men i jämförelsen tar man bara hänsyn till om de ingår som standard i försäkringspaketet eller inte.

– Om ett mervärde, som till exempel allrisk för villa, redan ingår i försäkringsbolagets färdiga produkt får de högre poäng. Vi jämför däremot inte om det går att lägga till mervärden till den färdiga produkten, vilket det ofta går att göra, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Högst poäng i jämförelsen får Folksam (stor) med 4,2 poäng. På delad andraplats ligger Vardia (Stor) och Swedbank/Tre Kronor Plus med 4,1 poäng.

Eftersom hemförsäkringar och villaförsäkringar ofta säljs i ”paket” är det också viktigt att jämföra hemförsäkringsdelen. Även här vinner Folksam (stor) med 4,5 poäng. På andra plats hittar man Swedbank / Tre Kronor Plus med 4,4 poäng.

– Att en oberoende undersökning nu visar att vi erbjuder den bästa villaförsäkringen på marknaden är väldigt glädjande, och ett kvitto på att våra villakunder kan känna sig trygga med sin försäkring, säger Peter Ek, produktutvecklare Folksam.

Not: På Konsumenternas Försäkringsbyrås sajt hittar du hela rankingen av villaförsäkringar och av hemförsäkringar.