Ny info sänker aktien

Publicerad 2014-09-11 09:54

Aktier Måndagens besked om at Neurovive tecknat ett licensavtal med ett potentiellt värde av 1 miljard fick aktien att rusa. Men efter att bolaget nu gått ut med mer information om affären faller aktien rejält.

Neurovive lämnar, i enlighet med önskemål från Stockholmsbörsen, ytterligare information kring det licensavtal som aviserades den 9 september och som fick aktien att stiga kraftigt.

Det aktuella licensavtalet med Oncore har en avtalstid som kan komma att gälla till och med utgångsdatum för de patent som licensavtalet refererar till. I dagsläget innebär det att licensavtalet maximalt kan komma att gälla till och med 2031 givet att patenten inte förlängs.

Avtalstiden kan bli kortare om licensavtalet avslutas, exempelvis om produkten inte uppvisar tillräcklig effektivitet eller säkerhet under utvecklingsfasen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utbetalningarna i enlighet med licensavtalet inkluderar en initial utbetalning som inte är betydande i storlek i jämförelse med den totala potentiella ersättningen om 1 miljard kronor som beskrevs i pressmeddelandet den 9 september.

Som Neurovive sade till Nyhetsbyrån Direkt den 9 september, kommer samtliga utbetalningar att vara synliga i Neurovives kvartalsrapportering.

Den utlicensierade substansen är inne i en preklinisk utvecklingsfas, vilket innebär att sannolikheten att nå marknaden är beroende av ett antal omständigheter. Dessa inkluderar forskningsrelaterade och kliniska risker samt samarbetsrisk i form av att Oncore kan komma att välja att utveckla andra substanser istället för den som licensierats från NeuroVive.

Vidare finns regulatorisk risk i form av att läkemedelsmyndigheter kan neka produkten marknadsgodkännande eller kräva en förlängning eller fördröjning av den tid som krävs innan produkten kan nå marknaden.