Rusar efter miljardaffär

Publicerad 2014-09-09 09:26

Aktie Neurovive Pharmaceuticals aktie stiger över 20 procent på börsen efter att bolaget tecknat ett utlicensieringsavtal värt över 1 miljard kr.

Neurovive Pharmaceutical har tecknat ett exklusivt globalt utlicensieringsavtal med detamerikanska bioteknikbolaget Oncore Biopharma för vidareutveckling och kommersialisering av Neurovives läkemedelskandidat NVP018 inom oral behandling av kronisk hepatit B-infektion (HBV).

Ersättningen till Neurovive består av en initial utbetalning samt ett antal villkorade utbetalningar baserade på fördefinierade delmål, inklusive försäljningsmål.

Därutöver kommer Neurovive att erhålla en trappstegsvis stigande royalty som baseras på bruttointäkterna från den framtida försäljningen av NVP018.

Totalt uppgår avtalets potentiella värde till 150 miljoner dollar exklusive royaltyutbetalningar. De exakta villkoren i avtalet avseende utbetalningar och royalty offentliggörs inte.

”Jag är mycket glad över att kunna presentera det här avtalet med Oncore efter omfattande förhandlingar med ett antal ledande läkemedelsbolag. Företaget utgör en stark partner som skapar bästa möjliga förutsättningar för att kunna vidareutveckla NVP018 från en lovande läkemedelskandidat till en komplett behandling för en global medicinsk utmaning”, säger Neurovives vd Mikael Brönnegård i pressmeddelandet.

Uppskattningar från USA:s smittskyddsinstitut CDC indikerar att globalt uppemot 350 miljoner människor kan ha en kronisk hepatit B-infektion, och enligt Världshälsoorganisationen WHO dör mer än 780.000 människor varje år på grund av hepatit B, enligt pressmeddelandet.