Nyemissionen bra läge för utdelningsjägare

Publicerad 2014-09-02 12:28

Analys Hög direktavkastning och fördelaktig teckningskurs lockar i Akelius nyemission av preferensaktier. Men det gäller att fatta ett snabbt beslut.

Dagens nyhet om att Akelius ska nyemittera mer preferensaktier får aktien att falla. Det har sin förklaring i att nyemissionskursen är 320 kr, vilket är 10 procent lägre än de 357 kr preferensaktierna kostade dagen innan beskedet. Å andra sidan är 320 kr högre än de 300 kr som du kunde teckna (sannolikt alldeles för få) aktier till i första nyemissionen i juni.

Akelius Residential har höjt priset på grund av efterfrågan och inget fel i det. Att teckningskursen är lägre än börskursen innebär trots allt att utdelningen på 20 kr om året ger en direktavkastning på höga 6,3 procent.

Villkoren är lika som den första omgången preferensaktier, vilket innebär att Akelius styrelse kan besluta om inlösen. De fem första åren är det 375 kr som gäller och det är först om tio år som inlösenkursen blir så låg som 330 kr. Jag brukar inte rekommendera att teckna aktier över någon inlösenkurs, men nu när du kan teckna en tia lägre än den lägsta inlösenkursen känns det lockande igen.

Akelius Residentials soliditet var godkända 36 procent vid halvårsskiftet. Fokuset mot bostadfastigheter ger stabilitet, liksom att verksamheten finns i fyra olika länder.

Sammantaget är rådet för utdelningsjägare att teckna i nyemissionen av Akelius preferensaktier. Den kursmässiga uppsidan känns aningen begränsad, men aktierna är ändå attraktiva då direktavkastningen är lite högre än för de andra stora fastighetsbolagens preffar. Exempelvis Balders preferensaktier ger en direktavkastning på lite lägre 5,6 procent och har de senaste månaderna handlats högre än sin inlösenkurs.

Det är ganska snabba ryck då Akelius teckningstid löper ut redan 12 september och besked om tilldelning kommer fyra dagar därefter. Troligen kommer många småsparare att få mindre tilldelning än de önskat även denna gång. Börsnoteringens dilemma gör sig påmind.