Vinst för Raysearch

Publicerad 2014-08-27 08:03

Rapport Medicinteknikbolaget Raysearch vänder till svarta siffror i andra kvartalet med stöd av kraftigt ökad omsättning.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 1,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (-16,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (-0:47).

Nettoomsättningen uppgick till 51,8 miljoner kronor (27,5).

Rörelseresultatet blev 2,1 miljoner kronor (-19,2).

”Måste betraktas som trendbrott”

Den positiva trend cancervårdsbolaget Raysearch såg under det första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet.

Det skriver bolagets vd Johan Löf i rapporten för det andra kvartalet.

I första hand lyfter han fram bolagets dosplaneringssystem, Raystation, som används för att styra strålbehandlingar.

”Året har startat bra och orderingången för Raystation trefaldigades under det första halvåret jämfört med samma period förra året. Detta måste betraktas som ett trendbrott”, skriver Johan Löf.

Raystation var en starkt bidragande orsak till varför bolagets omsättning steg med 40 procent under första halvåret, och med 89 procent under andra kvartalet till 52 miljoner kronor.

Bolaget ska fortsätta bygga upp en global organisation för försäljning, marknadsföring och support gällande Raystation

”Vi är dock försiktiga och bygger upp infrastrukturen stegvis med målet att direktförsäljningen skall bidra med ett positivt resultat även på kort sikt”, skriver bolagets vd Johan Löf.

Raysearchs rörelseresultat under andra kvartalet förbättrades med cirka 21 miljoner från i fjol och uppgick till 2,1 miljoner kronor.