Ny preferensaktie från ungt fastighetsbolag

Publicerad 2014-06-04 10:16

Analys Nybildade Amasten Holding tar in kapital via både stam- och preferensaktier. De senare har svårslagen direktavkastning men samtidigt relativt hög risk.

Fastighetsbolaget Amasten Holding bildades 2013 och tog redan samma år över börsplatsen på First North efter det kraschade Morphic. Nu ska finanserna stärkas via nyemission av både stamaktier och preferensaktier. Teckningskursen för stamaktierna är 3 kr, vilket kan jämföras med börskursen som senaste månaden handlats mellan 3,65 kr och 4,50 kr.

Stamaktien är i nuläget en ren chansaktie i branschen, men även preferensaktien har relativt hög risk. Å andra sidan ger Amasten Pref en direktavkasting på 8 procent räknat på teckningskursen på 250 kr. Det är näst högst av alla fastighetsbolags preferensaktier, endast Oscar Properties Pref ger mer direktavkastning. Det säger en del om riskerna.

Amastens intäkter 2013 var endast 27,6 miljoner kr och förlusten 3,3 miljoner kr. Under årets första kvartal steg intäkterna till 8,5 miljoner kr, men resultatet var fortsatt negativt med en miljon kr i förlust. Nyemissionslikviderna på sammanlagt 370 miljoner kr kan stiga till 420 miljoner kr om intresset är stort. Kapitalet ska delfinansiera förvärv och avtal har tecknats om köp för 845 miljoner kr. Det ska jämföras med nuvarande beståndet värt 348 miljoner kr.

Risken sänks en del genom att två tredjedelar av fastigheterna ska vara bostäder och bara en tredjedel kommersiella fastigheter. Fokus ligger på små- och medelstora orter i främst Sydsverige och målet är att äga fastigheter för 2 miljarder kr inom tre år.

Preferensaktier har normalt ingen löptid, men de kan bli inlösta. Om Amastens bolagsstämma så beslutar kan preferensaktierna bli inlösta till 350 kr.

Teckningstiden är 2-13 juni, men sista svarsdag via Nordnet och Avanza är 11 juni respektive 12 juni. Beräknad noteringsdag på First North är för preferensaktien den 7 juli.