Då stiger boräntorna

Publicerad 2014-05-30 10:27

Boränta Riksbanken väntas sänka räntan i sommar och bolåntagare kan räkna med fortsatt låga räntor ett tag till. Men sedan bär det iväg uppåt.

I Nordeas senaste boränteprognos spås att Riksbanken sänker reporäntan till 0,50 procent i juli. Det innebär också att boräntorna kommer att ligga kvar på en låg nivå över sommaren.

– Trots en mer gynnsam utveckling ligger inflationen kvar långt under Riksbankens mål på två procent. Det får Riksbanken att sänka reporäntan i juli. Den globala återhämtningen gör att räntor med längre löptider förväntas stiga mer tydligt efter sommaren, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Dessutom kan Finansinspektionens aviserade höjning av riskvikterna för bolån påverka räntorna.  Att riskvikterna höjs betyder att det blir dyrare för bolåneinstituten att finansiera sig. Men att beslutet tas först i höst gör att det dröjer innan det successivt slår igenom på bolånen.

Samtidigt har marknadsräntorna fallit under året vilket till viss del kan kompensera för ökade kostnader för riskvikterna. Bolånen stiger därmed mer tydligt först fram emot slutet av året, menar Nordea.

Tabell: Nordeas prognos för reporänta och boränta

27 maj 3 mån dec jun 2015 dec 2015
Reporänta 0,75 0,50 0,50 0,50 1,25
Boränta 3 mån 2,63 2,35 2,45 2,70 3,45
Boränta 2 år 2,73 2,80 3,25 3,75 4,35
Boränta 5 år 3,54 3,70 4,40 4,80 4,20
*Med boränta avses Nordeas listräntor.