Så patenterar du din idé

Publicerad 2014-05-22 10:05

Varje patent har börjat med en god idé. Du har förstått hur du kan förbättra en produkt – eller kommit på en helt ny produkt. I nästa steg måste du undersöka hur marknaden ser ut. Nya Affärer guidar dig som vill försöka få ett patent godkänt i Sverige.

Sverige är ett uppfinningsrikt land. Många små företagare eller privatpersoner klurar ut lösningar på gamla problem och vilket ofta leder till att nya produkter eller tjänster ser dagens ljus.

Kräver ”uppfinningshöjd”

Men vad ska du tänka på för att kunna ta din idé till marknaden och vad krävs för att du slutligen ska få ett patent? Tre grundförutsättningar är att uppfinningen har ”uppfinningshöjd”, är ny samt är industriellt tillämpbar.

Uppfinningshöjden innebär att din uppfinning skiljer sig från andra kända lösningar. Industriellt tillämpbar kanske är den viktigaste förutsättningen. Din produkt eller tjänst måste vara möjlig att använda samt att kommersialisera.

Uppfyller din idé dessa tre förutsättningar finns det möjligheter att lansera din produkt eller tjänst på marknaden.

Tidskrävande process

Om det visar sig att det går att tjäna pengar på din idé, då bör du definitivt undersöka hur du kan få hjälp att gå vidare. Att få ett patent är en lång och krävande process som är svår för en enskild företagare att genomföra, särskilt om du har ett företag att ta ansvar för.

Första steget, ett patent i Sverige, tar över ett år, och vill du sedan gå vidare med internationella patent tar det ytterligare minst ett år. Många svenska uppfinnare har vittnat om fleråriga projekt att patentera sina produkter utomlands.

Ta hjälp

Börja med att kontakta Svenska Uppfinnareföreningen. Där finns både expertis och mycket stor erfarenhet av uppfinningar och patent. Även Almi bör kontaktas för rådgivning och möjlighet till tidig finansiering.

Innan du börjar patentprocessen behöver du kontrollera om din idé dykt upp någon annanstans. PRV, Patent- och registreringsverket, kan hjälpa till med att göra en förundersökning och en nyhetsgranskning, som bland annat visar om din idé är unik.

Professionella ombud

Har du kommit så här långt blir det dags att planera för hur själva ansökningsförfarandet ska gå till. Bäst blir det sannolikt om du använder ett professionellt patentombud för att skriva själva ansökan. Enligt PRV har de mest framgångsrika patenten blivit till efter att ansökningarna har gjorts professionellt.

I de inledande stadierna är det mycket viktigt att vara restriktiv med information. Berätta inte för andra vad du håller på med. Själva grunden i ett patent är att du är ensam om idén.

När du väl har ansökt om ett patent, är det en registrerad hemlighet i ett och ett halvt år. Därefter blir ditt patent offentligt, men i gengäld har du ensamrätt på idén.