Två köpvärda aktier

Publicerad 2014-05-21 07:43

Aktietips Ett metallteknikföretag och ett läkemedelsföretag får köpstämpel av Affärsvärlden.

Köp Finnvedenbulten och Moberg Pharma är rekommendationer som Affärsvärlden ger i sitt senaste nummer. Sälj säger tidningen däremot till Raysearch, medan rådet ges att vänta med Addtechs aktie.

Finnvedenbulten har övertygat med starka tillväxtsiffror och stigande lönsamhet, vilket visserligen avspeglats i aktiekursen, men Affärsvärlden tror att det finns mer att hämta.

Fordonsunderleverantörens senaste delårsrapport gjorde ingen besviken med en intäktsökning på 28 procent och fördubblad rörelsemarginal, trots inkluderade uppstartskostnader relaterade till några större projekt. Lönsamheten kommer att lyftas ytterligare eftersom strukturåtgärderna inom Metal Structures är avslutade och produktionsstarten i Ryssland är nära förestående.

Med Affärsvärldens prognoser värderas bolaget till p/e 10, och på nuvarande nivåer betyder det att aktien kan klättra 20 procent till. Rekommendationen blir köp.

Moberg Pharma, som inriktar sig på att köpa mindre prioriterade produkter från de större läkmedelsbolagen och sedan vidareutveckla dessa, har haft fin framgång i USA med bland annat sitt nagelsvampspreparat Kerasal Nail. Nu besitter det cirka 20 procent av den receptfria marknaden i USA för sådana läkemedel. Tillväxtutsikterna är även goda när blickarna riktas mot Asien. Samtidigt ligger ett nytt preparat mot nagelsvamp i utvecklingsfas, och Affärsvärlden framhåller att risken är lägre än vid traditionella tester då bolaget endast använder beprövade substanser.

Nuvarande p/e-nivå är hög, men med Affärsvärlden spår att den ska sjunka mot 8 till 2015. Det innebär en riktkurs kring 43 kronor, och rekommendationen blir därmed köp.

Cancervårdsbolaget Raysearchs affärsmodell, att sälja doshanteringsprogram för strålmaskiner direkt till kliniker, har visat sig bärkraftig. Dessutom har bolaget lämnat den segdragna patenttvisten i USA bakom sig, även om det medförde en kostnad på 35 miljoner kronor. Orosmoln har dock framkommit. Etableringskostnaderna har varit högre än väntat vilket medfört att rörelsevinsten under första kvartalet backade och marginalen sjönk till låga 11,5 procent. Risken finns att kostnadsnivåerna håller i sig, och samtidigt är framgångarna inprisade i kursen. Affärsvärlden säger sälj med riktkurs 32 kronor, då är det köpläge igen.

En titt på aktiekursen skvallrar om att Addtech har lyckats bra med sin förvärvsstrategi, att köpa mindre bolag med låg multipelvärdering. Samtidigt kan den organiska tillväxten inte beskrivas som lika framgångsrik som den förvärvsbaserade. Bortsett från alla köpta bolag är omsättningen i dag betydligt under den för tio år sedan.

En starkare konjunktur skulle kunna ge ett kortsiktigt lyft, men Affärsvärlden tror inte att den historiskt starka nivån för tillväxt och marginal är uthållig. P/e ligger för närvarande kring 19,5 gånger fjolårets vinst, vilket Affärsvärlden anser vara för högt. Rekommendationen blir att vänta och i stället hoppa på vid mer attraktiva lägen.