SEB tror på två räntesänkningar

Publicerad 2014-05-13 11:23

Räntan SEB tror att Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, kommer att sänka räntan vid två tillfällen i år. Det skriver banken i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Svenska konjunktursignaler har varit blandade under våren med särskilt fokus på det låga inflationsutfallet. Återhämtningstakten i industrin har bjudit på besvikelser och det har smittat av sig på en låg investeringstakt.

Men det finns försiktiga tecken på en konjunkturförbättring och förutsättningarna är goda för en stark konsumtionsuppgång, med stöd av rejäla reallöneökningar, skattesänkningar och låga räntor.

BNP i Sverige väntas öka 2,7 procent 2014 och 3,1 procent 2015. I februari räknade SEB med att BNP skulle öka med 2,5 procent i år och 3,2 procent nästa år.

SEB räknar med att Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter till 0,50 procent i början av juli, för att sedan ta ytterligare steg till 0,25 procent i oktober. Först under hösten 2015 inleder Riksbanken sina höjningar och når en styrränta på 0,75 procent i december 2015.