Millicom ett hett objekt

Publicerad 2014-05-12 12:12

Aktie Telekom- och mediabolaget pekas ut som ett intressant uppköpsobjekt för den sydafrikanska teleoperatören MTN.

Enligt källor är Millicom ett av de bolag som MTN utvärderar, skrev Bloomberg News i fredags.

MTN, vars marknadsvärde uppgår till 40 miljarder dollar, uppges vara särskilt intresserat av affärer på tillväxtmarknader i södra Asien, Mellanöstern såväl som närmare hemmamarknaden Afrika där det kan bygga ut sin verksamhet inom mobiltjänster i det lägre prissegmentet.

Även indiska Reliance finns på MTN:s lista över intressanta bolag. Redan i fjol utvärderade MTN ett förvärv av Reliance, men affären uppgavs vid den tidpunkten ha fallit på grund av att parterna inte kunde enas om priset.

Andra indiska operatörer, som Maxis division Aircel, kan också vara intressanta för MTN, enligt källorna.

En större affär skulle kräva stöd från South Africas Public Investment Corporation, PIC, som hanterar landets statliga pensionsfond och äger omkring 14 procent av MTN:s aktier. Under 2009 stoppades MTN:s försök att gå samman med indiska Bharti av den sydafrikanska kongressen.

MTN, som har en kassa på omkring 4 miljarder dollar, kan dock genomföra en större sammanslagning eller uppköp genom ett av sina dotterbolag och därmed undvika att späda ut det sydafrikanska ägandet, uppger Kate Turner-Smith, analytiker vid BPI Capital Africa för Bloomberg News.