Storvinst för Holmen

Publicerad 2014-05-07 12:42

Rapport Holmen slår till med en rejäl resultatökning som dessutom var bättre än vad analytikerna väntat sig.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 352 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (53), framgår det av delårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 341 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Holmens rörelseresultat blev 389 miljoner kronor exklusive engångsposter (98), vilket innebär en rörelsemarginal på 9,5 procent (2,4). Väntat var ett rörelseresultat på 389 miljoner kronor och en marginal på 9,6 procent.

Försäljningen uppgick till 4.081 miljoner kronor för perioden (4.158). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.046 miljoner kronor.