Tre köpvärda aktier

Publicerad 2014-05-07 07:40

Aktietips Ett mindre verkstadsbolag, ett import- och handelsföretag samt en kökstillverkare får köpstämpel i senaste numret av Affärsvärlden.

Nobia, AQ Group och Malmbergs pekas ut som köptips, medan potentiella investerare i SSAB råds att avvakta.

Stabil lönsamhet och tillväxt, en bred kundkrets och en tydlig kostnadsmedvetenhet är några punkter som talar för det Aktietorget-noterade verkstadsbolaget AQ Group, menar Affärsvärlden. Rabatten mot underleverantörssektorn i övrigt är omotiverad, skriver tidningen, och ger rekommendationen köp. Riktkursen sätts till 115 på ett års sikt, men tidningen framhåller att den långsiktige också kan behålla aktien längre.

Trots den senaste tidens uppvärdering av import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs tror Affärsvärlden att aktien har mer att ge. Bolaget skulle kunna värderas i linje med Swedol, Fagerhult och Mekonomen, menar tidningen, och ur den synvinkeln är aktien fortfarande undervärderad. Direktavkastningen är dessutom hög, och rekommendation blir köp med en riktkurs på 130 kronor på ett års sikt.

Efter sju svåra år och ett ihärdigt effektiviseringsarbete anser Affärsvärlden att det nu finns anledning att vara optimistisk gentemot kökstillverkaren Nobias aktie. Under antagande om en mindre försäljningsökning och en marginal på strax under bolagets eget mål, 10 procent, handlas aktien till ev/ebit-multipeln 7 för 2015. Det är inte dyrt, menar Affärsvärlden som ger tipset köp.

För SSAB:s vidkommande ser Affärsvärlden dåliga förutsättningar för en eventuell uppgång i stålpriserna, och även om situationen blir långsamt bättre finns fortsatt frågetecken för Europa- och Asienmarknaderna. Aktien, som sedan botten i höstas stigit 25 procent, kan mycket väl stiga mer då försäljningen tar fart igen. Frågan som Affärsvärlden ställer sig är hur pass troligt ett sådant scenario är. Aktien betraktas som i stort fullvärderad, med ett p/e-tal på 24 för nästa år. Rekommendationen blir vänta, med köptillfälle på kurser ned under 48 kronor per aktie.