Starkt av Stora Enso

Publicerad 2014-04-23 12:29

Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso ökar vinsten mer än vad analytikerna hade räknat med i första kvartalet.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 182 miljoner euro för det första kvartalet (118). Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 166 miljoner euro.

Den operativa rörelsemarginalen blev 7,1 procent, att jämföra med väntade 6,3 procent (4,4).

Resultat före skatt landade på 130 miljoner euro (-36). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 133 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 2.568 miljoner euro för perioden (2.667). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.632 miljoner euro.

Stora Enso redovisar en resultatförbättring i det första kvartalet understött av minskade kostnader tre månader före utsatt tid.

Det skriver vd Jouko Karvinen i ett pressmeddelande.

”Vårt resultat för första kvartalet är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättras. Inte nog med att vi i huvudsak slutförde den utlovade kostnadsminskningen på 200 miljoner euro jämfört med 2012 (exklusive effekter från kapacitetsminskningar) tre månader före utsatt tid, utan vi fick också se en förbättring i nästan alla av våra verksamheter”, skriver Jouko Karvinen.

Han fortsätter om de olika divisionerna:

* Med en avkastning på operativt kapital på 15 procent hade både Renewable Packaging och Building and Living ännu ett starkt kvartal.

* Printing and Reading förbättrade också sitt resultat jämfört med föregående år både när det gäller operativt rörelseresultat, med stöd av lägre avskrivningar, och operativ ebitda till följd av kostnadsminskningar och nedläggningar av kapacitet.

* Biomaterials, vars operativa rörelseresultat var jämförbart med förra året på grund av enstaka markförsäljningar för ett år sedan, är efter lång väntan redo att starta massabruket Montes del Plata så snart drifttillstånd erhållits från den uruguayska miljömyndigheten.